Ontdek de Hoge Berg
Entdecken Sie den Hoge Berg
Discover the Hoge Berg
op Texel
auf Texel
on Texel
header.jpeg

De veldnamen van de Hoge Berg

De veldnamen ontdekken

Langs de wegen en paden op de Hoge Berg kun je zo’n 120 verschillende veldnamen ontdekken. Aan de hekken bij de percelen vind je houten bordjes waarin de veldnamen zijn gegraveerd. QR-codes verwijzen naar meer informatie op deze website.

Achtergrond veldnamen

Veel veldnamen verwijzen naar eerdere gebruikers of eigenaren van de percelen. Andere verwijzen naar de gesteldheid of het gebruik van het perceel en weer andere naar de geschiedenis van het gebied. Soms gaat het om hele voor de hand liggende namen, soms hele vreemde namen, waarvan je denkt: waar komt dan nu weer vandaan? Een naam als ‘Bij het hek aan de weg’ kan haast niet duidelijker. Maar waar komen bijvoorbeeld de namen ‘Suikerde Kaneel’, ‘Benedenste Oost Indië,’ ‘Krentenland’, ‘Mieland Dames Dijt’ of ‘Het Onganse’ vandaan?

Aan de hekken bij de percelen vind je houten bordjes waarin de veldnamen zijn gegraveerd.