Ontdek de Hoge Berg
Entdecken Sie den Hoge Berg
Discover the Hoge Berg
op Texel
auf Texel
on Texel
header.jpeg

De Hoge Berg vandaag

Tuinwallen

Zeer karakteristiek voor het landschap van de Hoge Berg zijn de tuinwallen (Texels: tuunwallen), die dienen als afscheiding tussen de percelen. In de vorige eeuw zijn veel tuinwallen op Texel verwijderd om percelen samen te voegen. In de tijd van de ruilverkaveling, rond 1965, werd het bijzondere karakter van dit gebied erkend en werd de Hoge Berg tot landschapsreservaat benoemd. Sindsdien zijn er weer veel tuinwallen nieuw gebouwd en hersteld. De agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw zet dit werk in deze tijd voort, met name op de Hoge Berg. Zo kunnen we daar nu weer genieten van het oude, zo typisch Texelse landschap.

Zuinig op de natuur

Boeren op de Hoge Berg werken samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan behoud en beheer van dit bijzondere gebied. Hiervoor onderhouden ze de zo karakteristieke Texelse tuinwallen en drinkpoelen. Ook beschermen de boeren weidevogels en bijzondere vegetaties. Het gebied is kwetsbaar en het grondgebruik daarom extensief: een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur.

Lekker fietsen of wandelen

Landschapsreservaat de Hoge Berg is bij uitstek geschikt om te wandelen en fietsen. Het gebied is kleinschalig en de wegen zijn smal. Er zijn verschillende wandelroutes uitgezet. Op de hekken langs de agrarische percelen in het landschap vind je houten bordjes terug met oude veldnamen. Scan je de qr-code, dan kom je terecht op deze website met achtergrondinformatie over die namen.

Een mooi vertrekpunt voor wandelen of fietsen is de Schapenboerderij Texel aan de Pontweg. Hier kun je in het Panorama Hoge Berg een prachtig beeld krijgen van het gebied en wat er allemaal te zien en te beleven valt. 

Landschapsreservaat de Hoge Berg is bij uitstek geschikt om te wandelen en fietsen. Het gebied is kleinschalig en de wegen zijn smal.